Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

歷史

越南略史圖畫書 - Lược sử nước Việt bằng tranh (KSBT929993)
NT$695
越南歷史圖畫43:鄭家創業 - Lịch sử VN bằng tranh 43: Họ Trịnh khởi nghiệp (HTKN999883)
NT$289
越南歷史圖畫48:博學家黎貴惇 - Lịch sử VN bằng tranh 48: Nhà bác học Lê Quí Đôn (BHLQ9387433)
NT$289
越南歷史圖畫42:南北朝之分與莫朝的結束 - Lịch sử VN bằng tranh 42: Phân tranh Nam - Bắc Triều và đoạn kết Nhà Mạc ở Cao Bằng (BTNM128740)
NT$289
越南歷史圖畫38:黎聖宗皇帝 - Lịch sử VN bằng tranh 38: Vua Lê Thánh Tông (VLTT239012)
NT$289
越南歷史圖畫37:阮廌(Nguyễn Trãi) -Lịch sử VN bằng tranh 37: Nguyễn Trãi (NTLS23e522)
NT$289
越南歷史圖畫36:黎朝的創立 - Lịch sử VN bằng tranh 36: Sáng lập triều Lê (SLTL198274)
NT$289
越南歷史圖畫書30:明軍外敵的殘暴 - Lịch sử VN bằng tranh 30: Sự tàn bạo của giặc Minh(TBGM398744)
NT$289
越南歷史圖畫書29:胡季犛抗擊明軍 - Lịch sử VN bằng tranh 29: Hồ Quý Ly chống giặc Minh (HQLG1923y3)
NT$289
越南歷史圖畫書26:陳朝建立國家 - Lịch sử VN bằng tranh 26: Nhà Trần xây dựng đất nước (NTXD109375)
NT$289
越南歷史圖畫書21:陳朝成立 - Lịch sử VN bằng tranh 21: Thành lập nhà Trần (TLNT234871)
NT$289
越南歷史圖畫書14:當初的升龍城 - Lịch sử VN bằng tranh 14: Thăng Long buổi đầu (TLBD203434)
NT$289
越南歷史圖畫書11:吳權摧毀南漢軍 - Lịch sử VN bằng tranh 11: Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán (NQNH120975)
NT$289