Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

Featured Products

圖解英文句子結構
NT$304
必考又簡單22堂文法課
NT$304
看漫畫輕鬆學英文
NT$304
史上最強英文文法
NT$392
一定要學會 英語會話8000
NT$360
20000單字,搞定英檢、新多益、托福、GRE
NT$464
10000句萬用英語會話
NT$384
8000句英語會話:日常生活每天說
NT$304
基礎越文打底班(一對二)
NT$9,600
SUZA painting album 2022
NT$666
越南語師資培訓課程
NT$30
越南歷史圖畫書29:胡季犛抗擊明軍 - Lịch sử VN bằng tranh 29: Hồ Quý Ly chống giặc Minh (HQLG1923y3)
NT$289
越南歷史圖畫書26:陳朝建立國家 - Lịch sử VN bằng tranh 26: Nhà Trần xây dựng đất nước (NTXD109375)
NT$289
越南歷史圖畫書21:陳朝成立 - Lịch sử VN bằng tranh 21: Thành lập nhà Trần (TLNT234871)
NT$289
越南歷史圖畫書14:當初的升龍城 - Lịch sử VN bằng tranh 14: Thăng Long buổi đầu (TLBD203434)
NT$289
越南歷史圖畫書11:吳權摧毀南漢軍 - Lịch sử VN bằng tranh 11: Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán (NQNH120975)
NT$289
楊瑞-等你到舊金山2 - Dương Thụy - We'll meet again in San Francisco (WMSF213468)
NT$546
楊瑞-威尼斯與貢多拉的愛情 - D. Thụy - Venise và những cuộc tình gondola (VNGD239334)
NT$581
楊瑞-我調情,你撩妹 - Dương Thụy - Em rắc thính, anh thả tình (RTTT239847)
NT$590
楊瑞-閉上眼睛就看到巴黎 - D. Thụy - Nhắm mắt thấy Paris (NMPR102937)
NT$485
給幼稚園年齡的童話 (五本/組) – Cổ tích Việt Nam cho bé mẫu giáo (Bộ 5 cuốn)
NT$1,050
應徵全世界 - "Xin" việc cả thế giới
NT$315
給幼稚園年齡的童話 set 3 (三本/組) - Cổ tích Việt Nam cho bé mẫu giáo set 3 (Bộ 3 cuốn)
NT$648